Build Banner

Uzmanlıklar

KARAYOLLARI VE SANAT YAPILARI MÜHENDİSLİĞİ

 • Otoyol ve Devlet Yolu Tasarımı
 • Kırsal ve Şehir İçi Yolların Tasarımı
 • Farklı veya Eş Düzey Kavşakların Tasarımı
 • Köprü, Viyadük ve Tünel Uygulama Projeleri
 • Jeolojik, Jeoteknik ve Geoteknik Raporların Hazırlanması
 • Hidrolik- Hidrolojik Etüt Raporların Hazırlanması
 • Drenaj ve Altyapı Projeleri
 • Aydınlatma Projeleri
 • Sinyalizasyon ve Trafik İşaretleme Projeleri
 • Peyzaj Projeleri
 • Metraj, Keşif ve Kesin Hesap İşleri

MÜHENDİSLİK VE TASARIM

Mühendislik ve tasarım projeleri, birden fazla alanın entegre ve özverili bir şekilde çalışmasını gerektirir. Statik, mimari, elektrik ve mekanik tasarım gibi farklı alanlarda uzmanlıklar gerektiren ve çeşitli sektörlerde yürütülen projelerimizde tecrübeli mühendislerimiz, uzmanlarımız ve danışmanlarımızla tüm proje disiplinleri arasında başarılı bir entegrasyon süreci yürütüyoruz.

Devamını Oku

İNŞAAT VE TAAHHÜT

ÜST YAPI PROJELERİ
 • Toplu Konut Kompleksleri
 • Eğitim Binaları
 • Hastane Binaları
 • Otel Binaları
 • Çoklu Katlı Ofis Binaları
 • Alışveriş Merkezleri
 • Endüstriyel Tesisler
 • Elektrik Santralleri
 • Çelik Yapı İmalatları
 • Fabrika Binaları
ALT YAPI PROJELERİ
 • Yağmur suyu hatları
 • Pis ve atık su hatları
 • Temiz su ve hidrant hatları

PROJE VE İNŞAAT YÖNETİMİ

Proje yönetimi; gerçekleştirilmesi planlanan programların zaman, mekan ve finansal kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak yürütülmesi ilkesine dayanır. Proset Mühendislik olarak proje yönetiminin farklı aşamalarında işverenlerimizin stratejik çözüm ortağı olmakla kalmayıp proje ertesi tam destek vererek sürdürebilir bir hizmet politikası benimsiyoruz.

Devamını Oku

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

 • Yersel ve Fotogrametrik Harita Üretimi
 • Her türlü Haritanın Sayısal Ortama Dönüştürülmesi
 • Sayısal arazi modellerinin elde edilmesi
 • Aplikasyon Çalışmaları
 • Plankote Çalışmaları
 • Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması
 • Orman İzin Planlarının Hazırlanması
 • Maden İzin Planlarının Hazırlanması
 • Mera İzin Planlarının Hazırlanması