Build Banner

PROJE VE İNŞAAT YÖNETİMİ

PROJE PLANLAMA VE KONTROLLER

Yatırım, fayda-zarar tablosu, mali giderler gibi etmenlerin konu alındığı proje planlamada amaç uygulamak istediğiniz planın en faydalı şekilde ortaya çıkmasıdır. Kalite-uygunluk esas alınarak yola çıkılan bu planlamalarda amacımız planınızı en kârlı ve en donanımlı şekilde oluşturmaktır.

BÜTÇE VE TAKVİM TAKİBİ

Ortaya çıkarmak istediğiniz yapının maliyeti titizlikle hesaplanır ve mali kaybınızın olmaması üzerinde çalışılır. Böylece önceden hesabınızı yapmış, finansal olarak hazırlanmış olursunuz.

YAPIM KOORDİNASYONU VE DENETİMİ

Projenin hayata geçirilmesi kararlaştırıldıktan sonra yapılacak eylemleri denetlemek bu sınıfa girer. Hiçbir teknik aksaklık olmadan, son derece yasal olarak proje geliştirmek için yapılacak bu denetim ileride farklı sorunlarla karşılaşmanızı baştan engeller.

TASARIM KOORDİNASYONU VE DENETİMİ

Şantiyede kullanılacak projelerin onayını almak ve sonrasında denetimini sağlamak tasarım koordinasyonu ve denetimi teriminin karşılığıdır. Yapıların tüm süreçlerinin doğru ve tam zamanlı koordinasyonu sonrasında emek, zaman ve maliyet kaybını önler. Süreçler gerçekleştirilirken belirlenen hedeflere doğru şekilde ulaşılıp ulaşılmadığı sürekli olarak denetlenir.

RİSK YÖNETİMİ

Her projede yaşanabilecek talihsizlikleri önceden minimuma indirmek mümkündür. Risk yönetimi sayesinde projenin güvenliği üst seviyede sağlanmış olur. Aniden oluşabilecek sorunların tespiti ve ortadan kaldırılabilmesi için bu denetim şarttır.

RAPORLAMA

Yasal olarak doğru bir iş ortaya çıkardığınızı kanıtlamak için raporlamaya ihtiyaç duyarsınız. Resmi kurumlara bilgi vermek olarak da tanımlanabilecek bu işlem oldukça önemli bir unsurdur.

İLETİŞİM YÖNETİMİ

Bilgi dağılımının gerektiği sıklık ve nitelikte yapılabilmesi için iletişim yönetimi projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynar. Değişim ve yeniliklerin sürekli olarak aktarımı sayesinde projede gerçekleşen bir kusur erken şekilde toparlanabilir.